מאגר ה-VIP

על מנת להגן על הקבצים מפני מחיקה בשוגג או בזדון, ניתן להעלות קבצים
רק לתיקיית הקבצים החדשים ולאחר בדיקה של ההנהלה, הקבצים שלכם יעברו לתיקייה המוגנת
חברים במועדון?! לחצו כאן והעלו קבצים גם כדי להגדיל את המאגר!
שימו לב: אם מישהו ימחק קובץ שמישהו אחר העלה - תישלל גישתו למאגר.
המאגר הוא שלכם ובשבילכם - שמרו על הסדר והקבצים ותיהיו אחראיים